/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Meniu principal
Spațiile mele
Meniu principal
Informații utile
Cumpăraţi
Vindeţi
Link-uri utile
À propos de Via Mobilis
Bună ziua, identificați-vă
  Depuneți un anunț gratuit
Spațiile mele
Autentificați-vă
Sunteți nou pe site?

CGV

Prezentele Condiţii Generale de Vânzare au drept obiect definirea modalităţilor şi condiţiilor generale prin care VIA MOBILIS, SAS cu capital social de 55.000 EURO, înmatriculată sub numărul B 408 901 916 la Registrul Comerţului din Mirecourt, cu sediul social la: Le moulin Collot 88500 Ambacourt, Franţa, creatoare a web-site-urilor www.via-mobilis.com, www.europa-camioane.com, www.europa-lucrari-publice.com, www.europa-manipulare.com, www-europa-agromecanica.ro pune la dispoziţia utilizatorului un serviciu plătit de publicare a anunţurilor de mică publicitate (denumit în continuare “Serviciu”) în vederea inserării acestora pe site-urile sale.

1. Acceptarea Condiţiilor Generale de Vânzare
Serviciul este propus utilizatorului sub rezerva acceptării de către acesta a prezentelor Condiţii Generale. Utilizatorul declară şi recunoaşte, în consecinţă, că a citit prezentele Condiţii Generale. Simplul fapt de a utiliza sus-numitul Serviciu presupune acceptarea deplină a prezentelor Condiţii Generale. Serviciul este rezervat în mod exclusiv persoanelor juridice capabile să încheie contracte supuse prevederilor dreptului francez.
VIA MOBILIS poate modifica în orice moment prezentele Condiţii Generale de Vânzare prin publicarea în cel mai scurt timp a modificărilor pe fiecare site. Prin urmare, este de datoria utilizatorului să se informeze periodic asupra ultimei versiuni a Condiţiilor Generale disponibilă în permanenţă pe fiecare site. Utilizatorul trebuie să accepte această ultimă versiune la fiecare conectare la Serviciu. Totuşi, în cazul modificării Condiţiilor Generale de Vânzare, versiunea prezentelor Condiţii Generale de Vânzare care este aplicabilă contractului încheiat cu utilizatorul, rămâne cea în vigoare la data încheierii contractului. Prin urmare, este de datoria utilizatorului să înregistreze şi să păstreze acea versiune a prezentelor Condiţii Generale care este disponibilă în momentul încheierii contractului său. În cazul nerespectării de către utilizator a prezentelor Condiţii Generale, VIA MOBILIS îşi rezervă dreptul de a-i refuza acestuia accesul la acest Serviciu. Condiţiile generale de vânzare au fost actualizate în data de 05/06/2018. Prezenta versiune anulează şi înlocuieşte versiunile anterioare.

2. Descrierea serviciului
Serviciul permite utilizatorului să depună anunţuri plătite de mică publicitate care vor fi publicate pe site-urile administrate de VIA MOBILIS.

3. Depunerea anunţurilor şi durata serviciului
3.1. Anunţurile sunt redactate de către utilizatorii Serviciului. Pentru a evita orice contestaţie întârziată, VIA MOBILIS recomandă utilizatorului să îşi verifice anunţul de îndată ce acesta este publicat.
3.2. Utilizatorul poate depune un anunţ prin completarea şi validarea unui formular prezent online pe site-uri. Validarea formularului antrenează înregistrarea sa imediată.
3.3. Deoarece anunţurile depuse sunt luate în considerare imediat după validarea formularului, se atrage atenţia utilizatorului asupra faptului că acesta nu beneficiază de nici un drept de retractare.
3.4. Durata serviciului
Abonament: Anunţul rămâne pe site atâta vreme cât nu este retras de către utilizator pe durata abonamentului. Utilizatorul poate avea acces la interfaţa personală în orice moment şi poate şterge anunţul.
Per unitate: anunţul rămâne pe site timp de 30 de zile. Utilizatorul poate avea acces în orice moment la interfaţa sa personală şi poate şterge anunţul. Suma este datorată pentru minim 30 de zile de publicare, chiar dacă anunţul este retras pe parcursul acestei perioade.
3.5. Modificarea anunţului
Pe durata publicării anunţului, utilizatorul îl poate modifica online.

4. Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul se angajează să descrie cu cea mai mare exactitate vehiculul sau utilajul pe care doreşte să-l vândă.
În cazul unei vânzări în timpul publicării, utilizatorii se angajează să îşi şteargă imediat anunţul.
Utilizatorul se angajează, mai ales, ca informaţiile pe care le publică: să nu fie false şi mincinoase, să nu fie frauduloase şi să nu implice vânzarea de articole contrafăcute sau furate, să nu încalce dreptul de autor, dreptul de brevet, dreptul de marcă, secretul de fabricaţie, celelalte drepturi de proprietate intelectuală, dreptul de divulgare sau viaţa privată a persoanelor terţe, să nu încalce nicio lege sau regulament (inclusiv şi nelimitat pe cele care se referă la controlul exporturilor, protecţia consumatorilor, concurenţa neloială, practicile discriminatorii sau publicitatea înşelătoare).

5. Responsabilitate
Responsabilitatea referitoare la editarea şi publicarea online a anunţurilor difuzate revine exclusiv autorilor lor respectivi. VIA MOBILIS îşi declină orice responsabilitate cu privire la exactitatea sau pertinenţa acestor anunţuri. Textele anunţurilor publicate cad în responsabilitatea utilizatorului. Site-urile VIA MOBILIS nu reprezintă decât suporturile anunţurilor de mică publicitate depuse. Prin urmare, utilizatorul se angajează să despăgubească VIA MOBILIS pentru orice tip de prejudiciu pe care l-ar suporta din această cauză şi garantează companiei VIA MOBILIS asumarea răspunderii sale împotriva oricărei acţiuni bazate pe aceste publicări. Se precizează că VIA MOBILIS nu intervine în nici un fel în tranzacţiile dintre cumpărători şi vânzători. VIA MOBILIS nu exercită nici un control asupra calităţii, siguranţei, legalităţii articolelor repertoriate, asupra veridicităţii sau exactităţii anunţurilor publicate online, asupra capacităţii vânzătorilor de a vinde bunurile sau serviciile în cauză şi nici asupra capacităţii cumpărătorilor de a plăti bunurile sau serviciile în cauză.
Cu toate acestea, VIA MOBILIS îşi rezervă dreptul de a refuza pur şi simplu, fără a fi nevoită să precizeze motivele, un anunţ a cărui natură, text sau prezentare ar fi contrare intereselor sale morale sau comerciale, fără nici o altă obligaţie în afară de aceea de a rambursa eventualele sume încasate. Utilizatorul se angajează să garanteze, ⏎ să compenseze şi să despăgubească VIA MOBILIS în urma oricărei daune, pierderi, pierderi de venituri, plângeri, responsabilităţi şi cheltuieli pe care le-ar putea suporta VIA MOBILIS dacă responsabilitatea sa ar fi angajată de către un terţ, în urma unei acţiuni sau a unei plângeri provenite de la un terţ, în urma depunerii unui anunţ ce încalcă regulile prevăzute de prezentele Condiţii Generale.

6. Limitarea Responsabilităţii
VIA MOBILIS va depune toate eforturile pentru a menţine serviciul de anunţuri de Mică Publicitate în stare operaţională. Cu toate acestea, este vorba despre o obligaţie de mijloace, iar VIA MOBILIS nu oferă nicio garanţie că funcţionarea neîntreruptă şi/sau continuitatea serviciului vor putea fi asigurate. În consecinţă, responsabilitatea VIA MOBILIS nu va putea fi invocată în cazul unor defecţiuni ce ar putea interveni sau al unor daune (costuri, pierderi de venituri, pierderi de date sau daune directe sau indirecte) care ar putea fi generate prin utilizarea Serviciului de către utilizator, sau de imposibilitatea de a accede la acesta. Responsabilitatea VIA MOBILIS nu poate fi angajată, în mod direct sau indirect, în tranzacţiile care respectă regulile generale ale Codului Civil (art. 1641 şi următoarele). De asemenea, responsabilitatea VIA MOBILIS nu poate fi angajată pentru nici un inconvenient sau nici o daună inerente utilizării reţelei de internet, în special datorită unei întreruperi a serviciilor, unei intruziuni externe sau prezenţei viruşilor informatici.

7. Tarif şi Plată
Preţul depunerii unui anunţ per unitate este definit pe fiecare dintre site-uri, iar TVA-ul aplicabil trebuie adăugat, dacă acest lucru este necesar. Plata se va face imediat. VIA MOBILIS nu acceptă să acorde nici un discount pentru plată imediată sau la o dată anterioară celei rezultate din condiţiile generale de vânzare.
Preţul abonamentului se facturează conform devizului emis de VIA MOBILIS şi semnat de utilizator. VIA MOBILIS își rezervă dreptul de a modifica tarifele în orice moment. În acest caz, utilizatorul va fi înștiințat prin e-mail și va dispune de un interval de 1 lună, cu începere de la data emiterii facturii sale conform noilor tarife, pentru a-și rezilia comanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. După acest interval de 1 lună, utilizatorului i se vor aplica noile tarife. Devizele sunt valabile timp de 15 zile de la data primirii lor. Cu excepţia cazului în care părţile convin altfel şi menţionează acest lucru în devizul semnat de utilizator, plata facturilor se face imediat după primirea lor de către utilizator. VIA MOBILIS nu acceptă să acorde nici un discount pentru plată imediată sau la o dată anterioară celei rezultate din condiţiile generale de vânzare.
În cazul refuzului plăţii, cheltuielile de procesare a refuzului plăţii vor fi datorate de utilizator societăţii VIA MOBILIS. În cazul întârzierii plăţii, în conformitate cu art. L 441-6 din Codul Civil, se va plăti o compensaţie calculată ca fiind de trei ori valoarea ratei legale a dobânzii în vigoare, ca şi o indemnizaţie fixă pentru cheltuieli de recuperare, în valoare de 40 EURO.
Modalitătile de plată acceptate sunt următoarele:
Plata prin card bancar: plata anunţului dvs. se face prin site-ul internet al prestatarilor noştri de servicii de plăţi securizate: banca Credit Mutuel şi Payment Services Ingenico;
Plata prin cec: în cazul efectuării plăţii prin cec, VIA MOBILIS va valida anunţul imediat după primirea documentului de plată la următoarea adresă: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt;
Plata prin Paypal: la terminarea executării serviciului se va întocmi şi se va trimite o factură;
Plata prin virament;
Plata prin ordin bancar de debit direct;
Completarea online a numărului cardului dvs. bancar şi validarea finală a comenzii vor reprezenta dovada executării integrale a comenzii respective în conformitate cu Legea din 13 martie 2000 şi vor certifica exigibilitatea sumelor angajate prin acea comandă. Această validare are valoarea unei semnături şi a unei acceptări imediate a tuturor operaţiunilor efectuate pe site. Totuşi, în cazul unei utilizări frauduloase a cardului său bancar, clientul este invitat – de îndată ce constată această utilizare – să contacteze serviciul clienţi al VIA MOBILIS la numărul de telefon: +33.3.29.29.29.30. Registrele informatizate, păstrate în sistemele informatice ale VIA MOBILIS în condiţii rezonabile de siguranţă, vor fi considerate dovezi ale comunicărilor, comenzilor şi plăţilor efectuate între cele două părţi. Cu excepţia cazului unei erori vădite din partea VIA MOBILIS, se convine că datele stocate în sistemul informatic al VIA MOBILIS au valoare probatorie în ceea ce priveşte comenzile făcute de utilizator. Datele stocate pe suport informatic sau electronic constituie dovezi valabile şi, ca atare, pot fi luate în considerare în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi valoare probatorie ca orice document scris care ar putea fi redactat, primit sau stocat. Arhivarea documentelor de comandă şi a facturilor se face pe un suport fiabil şi durabil pentru a corespunde unei copii fidele şi durabile, în conformitate cu articolul 1348 din Codul Civil.

8. Credite
Utilizatorul poate cumpăra Credite pentru a se folosi de opțiunile de vizibilitate sau pentru a depune anunțuri. Fiecare credit are o durată de validitate de 12 luni. La fiecare cumpărare a unui pachet de credite, această perioadă de validitate este reînnoită automat pentru o durată de 12 luni. Utilizatorul nu va putea solicita în nici un caz rambursarea creditelor pe care le-a cumpărat sau care i-au fost oferite.

9. Abonament
Abonamentul la Serviciul companiei VIA MOBILIS este lunar. El poate fi reînnoit prin acord tacit. Utilizatorul poate să-şi rezilieze abonamentul în orice moment prin trimiterea unei cereri prin scrisoare recomandată către: VIA MOBILIS, Le moulin Collot 88500 Ambacourt Franta. Perioada de preaviz pentru rezilierea abonamentului este de 60 de zile cu începere de la data primirii scrisorii de anulare de către VIA MOBILIS, dată confirmată de ştampila poştei.
10. Bannere publicitare
Utilizatorul poate închiria spații de publicitate pe site-urile VIA MOBILIS, pentru o perioadă limitată de timp, precizată în devizul campaniei publicitare. Bannerul publicitar va fi plasat online după plata facturii emise. Cu excepția cazului în care contractul prevede altfel, bannerele publicitare create de VIA MOBILIS pentru clientul de publicitate vor rămâne în proprietatea VIA MOBILIS și nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în campania publicitară.

11. Date personale
Datele personale care sunt solicitate pe site nu vor fi utilizate de societatea VIA MOBILIS în scopuri comerciale. VIA MOBILIS se angajează să nu le comunice unor terţe persoane. Utilizatorul este informat că această procedură automată de tratare a informaţiilor a făcut obiectul unei declaraţii către CNIL, înegistrată cu numărul 1200686 din data de 26.10.2006. În conformitate cu legea din 6 ianuarie 1978 modificată, utilizatorul dispune de un drept de acces, de opoziţie şi de rectificare a datelor ce îl privesc, fie direct prin intermediul internetului, fie prin poştă la următoarea adresă: VIA MOBILIS, Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT, sau prin trimiterea unui mesaj la următoarea adresă de e-mail: [email protected] Pentru a afla mai multe despre modul în care informațiile dvs. sunt colectate și utilizate de VIA MOBILIS, accesați pagina “Politică de confidențialitate”.

12. Forţa majoră
Responsabilitatea oricăreia dintre cele două părţi nu poate fi invocată dacă executarea contractului este întârziată sau împiedicată datorită unui caz de forţă majoră sau unei situaţii fortuite, din cauza celeilalte părţi sau a unei terţe persoane sau din cauze exterioare precum conflictele sociale, intervenţia autorităţilor civile sau militare, catastrofele naturale, incendiile, inundaţiile, întreruperea reţelei de telecomunicaţii sau a reţelei de electricitate.

13. Dreptul la imagine
În lipsa unor mențiuni contrare scrise și notificate prin trimitere poștală cu confirmare de primire, sau a unei mențiuni exprese într-o clauză de confidențialitate adăugată contractului și conformă dispozițiilor legate de dreptul la imagine și dreptul numelui, clientul autorizează VIA MOBILIS să utilizeze în cadrul comunicării și publicității sale și să reproducă imaginea sa (logo, elemente de identitate grafică, imagini din anunțuri).

14. Proprietatea intelectuală
Toate elementele site-ului VIA MOBILIS, fie că sunt vizuale sau sonore, incluzând tehnologia de bază, sunt protejate de dreptul de autor, de mărci şi de brevete. Ele reprezintă proprietatea exclusivă a VIA MOBILIS. Utilizatorul care dispune de un website personal şi care doreşte să publice, pentru uz personal, pe site-ul său, un link simplu cu trimitere directă către site-urile VIA MOBILIS, trebuie să ceară, în mod obligatoriu, autorizaţia scrisă şi prealabilă a companiei. În toate cazurile, orice link neautorizat va trebui retras la simpla cerere a VIA MOBILIS.

15. Durata
Aceste condiţii se aplică pe toată durata punerii la dispoziţie online a serviciilor oferite de VIA MOBILIS.

16. Confidenţialitate
VIA MOBILIS pune în aplicare toate mijloacele pentru a garanta confidenţialitatea şi siguranţa datelor transmise prin internet. În acest scop, site-urile utilizează un modul de plată securizată de tip SSL (Secure Socket Layer).

17. Dispoziţii diverse
Orice reclamaţie sau contestaţie trebuie transmisă în scris la următoarea adresă: VIA MOBILIS – Le Moulin Collot – 88500 Ambacourt – FRANTA. Prezentul contract se supune legii franceze. În cazul unui diferend legat de interpretarea sau executarea acordurilor lor, părţile vor căuta, înainte de orice acţiune în contencios, un acord amiabil şi îşi vor comunica reciproc în acest sens toate informaţiile necesare. În lipsa unei înţelegeri amiabile a litigiului într-o perioada de maxim o lună, singura instanţa competentă în cazul unui litigiu de orice natură sau al unei contestaţii privind crearea sau executarea comenzii este Tribunalul Comercial din EPINAL. În cazul în care clientul nu este persoană juridică, tribunalul competent în caz de litigiu va fi cel din localitatea de domiciliu a pârâtului. Părţile îşi aleg domiciliul la adresele indicate pe documentul de comandă, în ceea ce-l priveşte pe Utilizator, şi la adresa ce figurează pe site-ul Vânzătorului, în ceea ce-l priveşte pe acesta din urmă. Nici un document ulterior, nici o modificare a contractului, oricare ar fi forma acesteia, nu va putea avea niciun efect între părţi fără a lua forma unui amendament datat şi semnat conform de cele două părţi.
Dacă oricare dintre clauzele prezentului contract se dovedeşte nulă în raport cu o lege în vigoare sau cu o decizie judiciară devenită definitivă, ea va fi considerată ca nu este scrisă, fără ca acest lucru să atreneze nulitatea contractului sau să altereze validitatea celorlalte dispoziţii ale acestuia.
Faptul că una dintre părţi nu revendică aplicarea unei clauze oarecare din contrat sau că acceptă non-executarea acesteia, în mod temporar sau permanent, nu va putea fi interpretat drept o renunţare de către această parte la drepturile care decurg din clauza respectivă.

18. Informaţii despre societate
VIA MOBILIS
E-mail: [email protected]
Tel.: +33.3.29.29.29.30 Fax: +33.3.29.37.09.09
Sediu social: VIA MOBILIS, Le moulin Collot, 88500 Ambacourt, FRANTA
R.C. Mirecourt B 408 901 916 – Cod APE 6312Z
SAS cu capital de 55 000 €
Nr. de TVA Intracomunitar: FR13408901916